Palvelumme

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologisten kuntoutujien fysioterapia on NT-Kuntoutuksen vahvaa osaamisaluetta. Olemme perehtyneet erilaisten neurologisten sairauksien ja vammojen aiheuttamien liikuntavammojen ja/tai liikkumisen ongelmien terapiaan. Fysioterapialla tuetaan kuntoutujan resursseja ja kehitetään hänen toimintakykyänsä mahdollisimman hyväksi. 

Yleisimpiä vamman tai sairauden aiheuttamia toimintakyvyn ongelmia ovat esimerkiksi:

               - aivohalvaus

               - aivovamma, monivamma

               - CP-vamma

               - MS- tauti

               - Parkinsonin tauti

               - erilaiset kehitysvammat

               - selkäydinvammat

               - harvinaiset neurologiset sairaudet

               - Post Poliosyndrooma.


Neurologisille asiakkaille tarjoamme yksilöllistä fysioterapiaa, allasterapiaa sekä terapia- ja ohjauskäyntejä kotiin. Teemme yhteistyötä kuntoutujan, hänen läheistensä, lääkäreiden ja muun hoitavan henkilökunnan kanssa.

Kuntoutujille sovelletaan Bobath-konseptin mukaista lähestymistapaa sekä muita yleisesti hyväksyttyjä terapiamenetelmiä. Kuntoutujan kanssa keskitytään harjoittelemaan perusliikkumista ja etsitään hänen omassa elinympäristössään tapahtuvia toimintoja helpottavia ratkaisumalleja. Neurologisesta kuntoutuksesta vastaavilla fysioterapeuteillamme on Bobath-koulutus.
Palveluihimme kuuluvat myös liikuntakyvyn ja apuvälinetarpeen sekä mahdollisten kodin muutostöiden arvioinnit.
Käytössämme ovat ajanmukaiset ja terapiaan hyvin soveltuvat harjoittelutilat sekä monipuolinen terapiavälineistö.

Meillä on sopimus Kelan kanssa vaikeavammaisten avofysioterapiasta, lymfaterapiasta, lantionpohjan lihasten fysioterapiasta ja allasterapiasta.TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUKSIEN FYSIOTERAPIA


TULES-fysioterapiassa keskitytään yksilön tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan parantumiseen ja kivun lievitykseen. Lisäksi fysioterapiaan kuuluu harjoittelun ohjaus sekä terveyttä edistävä neuvonta. 

Tavallisimpia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ovat:

               - niska-hartiaseudun oireyhtymä, päänsäryt, pistely, tunnottomuus, säteilykipu

               - alaselän oireyhtymä: kivut, toimintahäiriöt

               - nivelrikko

               - yksittäisten nivelten kiputilat esim. olka-, lonkka- ja polvinivelet

               - murtumat

               - yleiskunnon heikkous, voimattomuus

               - tasapainon häiriöt


Kotiuttava fysioterapia
Fysioterapeuttimme tulevat avuksi esimerkiksi lonkkaleikkauksen kotiutumisvaiheessa opastaen ja helpottaen arjessa omatoimista selviytymistä. Lääkärin lähetteellä osa fysioterapian käyntikustannuksista on Kelakorvauksen piirissä.
Kestovaikutukseltaan parhaat hoitotulokset saavutetaan yksilöllisesti laaditun harjoitusterapian avulla. Tavoitteena on, että harjoittelu jatkuu itsenäisesti  fysioterapiasarjan päätyttyä. Hyvin suunniteltu, oikein annosteltu ja ajoitettu harjoittelu sekä sopiva liikunta ovat parasta lääkettä tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnille.LYMFATERAPIA


Lymfaterapialla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia, niiden seurauksia, vaivoja tai kipuja. LYKO-lymfaterapiaan kuuluu käsin tehtävä kevyt käsittely ja kompressio eli painesidokset. Lymfaterapiaa käytetään yksinomaisena hoitona tai yhdistettynä liikehoitoon.

Lymfaterapian päätehtävä on elvyttää imusuonten pumppaustoimintaa ja siirtää turvotusta turvotusalueen ja terveiden kehonosien välillä. Hoidon tukena käytetään sidoksia, jotka estävät takaisinvirtausta kudoksissa. Kompressio voi olla sidonta tai myöhemmin mittojen mukaan valmistettu tukisukka, -housu tai -hiha.

Liikehoito ja liikunta aktivoivat lihas- ja nivelpumpputoimintaa tehokkaimmin yhdessä kompression kanssa.

Lymfaterapialla hoidetaan mm.

               - Lymfaödeeman eri muotoja

               - tapaturmien ja leikkausten jälkeiset turvotukset

               - laskimovajaatoimintaa (suonikohjut) ja laskimoperäisiä  säärihaavoja

               - Lipoödeeman eri muodot.

               - tulehdukselliset reumasairaudet, etenkin tulehdusvaiheen aikana.

               - Neuraalikudoksen ärsytystilat

               - Fibromyalgian oireiden lievittäminen

               - kivun tai toimintahäiriön aiheuttamat turvotukset.


Kela korvaa lymfaterapian, kun turvotuksen syynä on jokin lymfaödeeman muoto tai erityistapauksissa iso leikkaus.
Em. tapauksissa on mahdollisuus saada maksusitoumus LYKO -terapiaan oman kunnan terveysasemalta, keskussairaalasta, kuntayhtymältä tai KELA:sta.

Turvotuksen ehkäisyyn ja hoitoon käytettäviä tukisukkia on myytävänä NT-Kuntoutuksessa. Kauttamme on mahdollisuus tilata yksilöllisiä ja omien mittojen mukaan tehtyjä tukituotteita.LYMFATOUCH-HOITO


LymfaTouch hoidolla voidaan hoitaa monipuolisesti erilaisia kudosongelmia. Hoitoa käytetään esimerkiksi kiputilojen ja särkyjen sekä fasciakireydestä tai arpikudoksesta johtuvan liikerajoituksen hoitamiseen. NT-Kuntoutuksessa kaikki fysioterapeutit tekevät lymfaTouch- hoitoja. Hoitoon voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.  

LANTIOPOHJAN LIHASTEN FYSIOTERAPIA


Fysioterapian avulla hoidetaan lantionpohjan lihasten toimintahäiriöitä. Yksi ilmenemismuoto on  virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi, joka on yleinen vaiva sekä naisilla että miehillä.


Tavoitteena on oikeanlaisella ja oikeinkohdistetulla fysioterapialla ja omatoimisella harjoittelulla lantionpohjalihasten hallinnan parantuminen, toimintahäiriöiden vähentyminen ja elämänlaadun parantuminen.


Lantiopohjanlihasten fysioterapiassa:

              - kartoitetaan ongelmat ja laaditaan yhdessä terapian tavoitteet sekä laaditaan henkilökohtainen
                 hoitosuunnitelma

              - tehdään lantionpohjan lihastestaus biopalautelaitteen avulla

              - harjoitellaan lantionpohjan lihasten toimintaa, jossa apuna voidaan käyttää sähköstimulaatiota.

              - laaditaan yksilöllinen kotiharjoitteluohjelma, joka huomioi asiakkaan toimintakyvyn ja soveltuu hänen
                 arkiympäristöönsä      

              - terapiajakson lopussa arvioidaan ja mitataan terapian tuloksia sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet.


 Lantionpohjan lihasten fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.ALLASTERAPIA


Allasterapia sopii henkilöille, joilla liikkuminen on haasteellista lihasheikkouden tai nivelvaivojen vuoksi. Tarjoamme yksilöllistä allasterapiaa erityistukea tarvitseville kuntoutujille. Harjoittelu vedessä sujuu kivuttomammin. Vedessä tasapaino kehittyy, sydämen toiminta tehostuu ja turvotus vähenee veden aiheuttaman paineen johdosta. Vesiharjoittelu on mukavaa ja se vapauttaa liikkumaan kolmiulotteisesti. Toteutamme allasterapiaa pääsääntöisesti Verkahovin rauhallisessa  altaassa, mutta tarvittaessa käytämme  Impivaaran ja Epitihian altaita. Fysioterapeutti on kuntoutujan kanssa altaassa ohjaamassa ja turvaamassa harjoittelua.KINESIOTEIPPAUS

Kinesioteippaus on monikäyttöinen teippausmenetelmä esimerkiksi erilaisten tuki-ja liikuntaelimistön tai neurologisten sairauksien kuntoutuksen tukena. Kinesioteippi välittää keholle ja keskushermostolle tietoa ihon ja sen alla olevien kudosten kautta. Teemme myös dynaamisia teippauksia.

Kinesioteippiä käytetään yleisimmin:

                - lievittämään kipua

                - lisäämään nivelliikkuvuutta tai tukemaan niveltä toiminnallisesti

                - ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä

                - kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa

                - turvotuksen hoidon tukemiseen vilkastuttamaan verenkiertoa ja lymfakiertoa


Teipin asettelussa on erilaisia tekniikoita, joita käytetään hoitotavoitteen mukaan. Niissä käytetään hyväksi teipin ominaisuuksia. Henkilökuntamme on koulutettu ja käyttää teippausta päivittäin muun terapian tukena. Meiltä voit myös ostaa kinesioteippiä.HIERONTA


Hierontaa käytetään liikehoidon esihoitona tehostamaan siitä saatavaa hyötyä. Hieronta on tärkeä osa  hoitotapahtumaa, se rentouttaa, muokkaa kudoksia ja vähentää kipua.
Hieronnassa huomioidaan asiakkaan tarpeet. Hieronta vaikuttaa monella tasolla tavoitteesta ja menetelmästä riippuen. Yleisimpiä tavoitteita ovat:

- rentoutuminen

- kivun lievittyminen

- paikallisen nestekierron ja aineenvaihdunnan edistyminen 

- lihasjännityksen laukeaminen.

Fysioterapiassa hierontaan liitetään  itsehoito-ohjeet. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen ohjelma, jossa lihasten venytykset ja vahvistukset kohdistetaan oikeisiin lihasryhmiin.TERAPEUTTINEN HARJOITTELU


Terapeuttinen harjoittelu  on fysioterapeutin ohjauksessa erikoislaitteilla tapahtuvaa kuntosaliharjoittelua, joka sopii hyvin kunto-ominaisuuksien harjoittamiseen. Siinä voidaan käyttää apuna laitteita ja apuvälineitä, mutta se saatetaan toteuttaa myös pelkästään asiakkaan  oman kehon vastusta hyödyntäen. Harjoittelu tapahtuu yksilöllisesti suunnitellun ohjelman mukaisesti, ja se on tärkeä osa asiakkaan fysioterapiaa.  Aluksi harjoitteluun saattaa kuulua vain muutama harjoitus, mutta edistymisen myötä harjoitteiden, toistokertojen ja sarjojen määrää muutetaan. Terapeuttisessa harjoittelussa fysioterapeutti ohjaa ja valvoo harjoitteiden oikeat ja tarkoituksenmukaiset suoritukset. Harjoittelun tavoitteena parantaa liikkuvuutta, lihasvoimaa, liikkeen kohdistamista, ajoitusta ja tasapainoa sekä näiden myötä poistaa mahdollista kipua. Harjoittelu perustuu kivuttomaan liikkeeseen ja usean toiston sarjoihin. Harjoittelun avulla voidaan parantaa hapenottokykyä ja kuntoa. Terapeuttiseen harjoitteluun kuuluu kotiharjoittelun ohjaus. 


Meillä on käytössä kattava valikoima harjoituslaitteita, joihin on helppo mennä ja jotka ovat turvallisia käyttäjälleen mm: Motomed, Stepperi, Nustep (istuma crosstrainer), vatsapenkki, vinopenkki, rotaatioharjoituslaite, alaraajojen loitontaja/lähentäjä, Pulleyn vetolaite ja painokevennetty kävelyharjoittelu kävelyvaljaiden avulla.  Pystyasennon harjoitteluun käytössämme on sähköavusteinen seisomateline.RYHMÄKUNTOUTUS


Järjestämme kuntoutusta pienryhmille, joissa on 6-9 osallistujaa. Kuntoutusjakson sisältö, kesto ja kokoontumistiheys sovitaan ryhmän tarpeiden mukaan.  Verkahovi tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan. Käytössämme ovat uima-allas, kuntosali, liikuntasali  ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Ryhmässä liikkuminen antaa potkua ja motivoi säännölliseen liikkumiseen. Terveysliikuntaryhmät soveltuvat hyvin liikuntaa aloitteleville tai henkilöille, jotka haluavat saada yksilöllisempää ohjausta. Ota yhteyttä, niin sunnittelemme yhdessä Teille sopivan harjoittelujakson.MUUT PALVELUT: JALKAHOITAJA

Koulutettu jalkahoitaja Katri Rantala vastaanottaa NT-Kuntoutuksen tiloissa .

Hän hoitaa kovettumat, leikkaa varpaiden ja sormien kynnet ja hieroo lopuksi jalkojasi. 45 min jalkahoito maksaa 40 €